Regulamin sklepu

WARUNKI OGÓLNE

1. Sklep internetowy firmy HENMAR S.J. Zakład Przetwórstwa Pierza Piechurscy (dalej 
HENMAR S.J.), znajdujący się na stronie internetowej pod adresem 
www.henmar.com.pl umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem 
Internetu i jest prowadzony przez firmę HENMAR S.J. Zakład Przetwórstwa Pierza Piechurscy
zarejestrowaną w Warszawie i wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej 
dnia 28.01.2002 r. pod numerem: 0000083618, Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy

2. Ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym firmy HENMAR S.J. są podane w złotych polskich i zawierają VAT (są cenami brutto).
3. Złożenie zamówienia w sklepie firmy HENMAR S.J. oznacza 
zaakceptowanie postanowień tego regulaminu.
4. Zastrzegamy sobie prawo odmowy zamówień budzących wątpliwość tzn. bez 
podania nr telefonu, adresu e-mail pod którym możemy dokonać potwierdzenie 
zamówienia
5. Korzystając z oferty internetowej firmy HENMAR S.J.
użytkownik automatycznie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych 
osobowych w celu niezbędnym do korzystania z serwisu, zgodnie z ustawą o 
ochronie danych osobowych (Dz.U. z 1997 nr 133, poz. 883).

PROCEDURA SKŁADANIA I REALIZACJI ZAMÓWIEŃ

1. Podany przez użytkownika adres e-mail jak i telefon może zostać 
wykorzystany do realizacji składanych zamówień.
2. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe 
wypełnienie przez Zamawiającego formularza zamówienia, udostępnionego przez 
firmę HENMAR na stronach sklepu internetowego.
3. W przypadku złożenia zamówienia przez klienta drogą internetową lub 
telefonicznie, momentem zawarcia umowy kupna - sprzedaży jest moment 
osobistego potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez obsługę 
sklepu (podczas rozmowy telefonicznej lub e-mailem)
4. Zamówienia mogą być składane przez 24 godziny na dobę. Zamówienia 
złożone w dni powszednie po godz. 15, w soboty oraz w niedziele i święta 
rozpatrywane będą kolejnego dnia roboczego.
5. W przypadku braku możliwości telefonicznego potwierdzenia lub 
wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo 
realizację złożonego zamówienia, firma HENMAR S.J. zastrzega sobie 
prawo do wstrzymania realizacji zamówienia - o zaistniałej sytuacji 
zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego.
6. Nieprawidłowo wypełnione formularze zamówienia nie będą rozpatrywane.
7. Zakupione towary są dostarczane pod adres wskazany w formularzu 
zamówień.
8. Klient posiada prawo wyboru sposobu dostawy, zgodnie z formularzem 
zamówienia z uwzględnieniem osobnych warunków sprzedaży wybranych 
producentów (patrz pkt. 17).
9. Koszty przesyłki są pokrywane przez nabywcę. W określonych 
przypadkach, o ile dopuszcza je firma HENMAR S.J. , opłata za dostawę 
zamówionych towarów może być przerzucona na firmę HENMAR.
10. Przesyłki zagraniczne realizowane są tylko przy płatności przelewem 
na konto. Zamówienia te nie są potwierdzane drogą telefoniczną. Ze względu 
na specyfikę rozliczeń kosztów przesyłki po zgłoszeniu zamówienia 
uzgodniona zostaje ich wartość i przekazana drogą mailową do klienta. 
Klient dopiero wtedy wpłaca na konto firmy HENMAR S.J. 
wyszczególnioną w powiadomieniu kwotę. Uwaga: wartość przesyłki 
wyszczególniona w zamówieniu dotyczy terenu Polski i nie stanowi podstawy 
do reklamacji.
11. Podstawowym warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe 
wypełnienie formularza adresowego zamówienia i automatyczne przesłanie do 
nas – poprzez kliknięcie na klawisz DODAJ DO KOSZYKA.
12. Przy wyborze formy płatności przelewem pieniądze należy przelać na 
konto:

Bank: ALIOR BANK S.A.
19 2490 0005 0000 4500 7573 6666

oraz podać tytuł zapłaty w postaci: zapłata za zamówienie numer xxx, 
gdzie xxx jest numerem zamówienia.
Numer zamówienia przychodzi wraz z każdym statusem na adres e-mail 
składającego zamówienie.
Przy wyborze płatności przelewem po otrzymaniu z naszego banku 
potwierdzenia o wpływie pieniędzy od Państwa, zamówienie zostanie wysłane
13. Przy płatności kartą kredytową w momencie uzyskania potwierdzenia o 
wypłacalności karty kredytowej z centrum autoryzacji kart płatniczych, 
zamówienie zostanie przyjęte do realizacji.
14. W przypadku braku zamówionego towaru sklep niezwłocznie poinformuje 
państwa o najszybszym możliwym terminie realizacji złożonego zamówienia
15. W sytuacji gdy wystąpi brak tylko części towarów z zamówienia to na 
Państwa życzenie wysyłamy aktualnie dostępny towar lub realizujemy całe 
zamówienie w terminie późniejszym - oczywiście za zgodą Państwa - po 
obowiązujących kosztach wysyłek umieszczonych w "zasadach wysyłki".
16. Nie ponosimy odpowiedzialności za wynikłe spóźnienia spowodowane złą 
pracą firm transportowych
17. Warunki wysyłki towaru ustalane są indywidualnie w zależności od wagi 
i gabarytów paczki. W zaznaczonych pozycjach na karcie produktu przy 
płatności przelewem lub poprzez system Platnosci.pl koszt dostawy pokrywa 
nasz sklep. Wysyłki za pobraniem nie podlegają zwolnieniom z opłaty 
transportowej. Wybór kosztów dostawy wg określonych stawek standardowych 
nie jest podstawą do reklamacji i nie stanowi potwierdzenia zawarcia umowy 
sprzedaży. Wyjątkiem jest dostawa na terenie Łodzi, która nie podlega 
dodatkowym opłatom transportowym.

GWARANCJE I REKLAMACJE

1. HENMAR S.J. zastrzega sobie prawo do indywidualnego 
rozpatrywania reklamacji. Ewentualne różnice w wyglądzie towaru zamówionego 
z otrzymanym , będące wynikiem niewłaściwego ustawienia parametrów 
technicznych monitora Klienta nie stanowią podstaw do reklamacji czy zwrotu 
towaru.
2. Klient jest zobowiązany do sprawdzenia stanu opakowania w obecności 
doręczyciela. W przypadku, gdy opakowanie nosi ślady uszkodzenia lub 
otwarcia, nie należy przyjmować przesyłki i w obecności doręczyciela 
sporządzić protokół szkody.
3. Klient po uiszczeniu opłaty, ma prawo do sprawdzenia zawartości 
paczki w obecności doręczyciela, w celu sprawdzenia czy nie nastąpiło 
uszkodzenie towaru w trakcie dostawy. Podstawą do przyjęcia reklamacji 
dotyczącej uszkodzeń mechanicznych będzie spisanie wraz z doręczycielem 
protokołu reklamacyjnego. Produkt należy odesłać na nasz adres wraz z 
otrzymanym paragonem lub fakturą VAT oraz uzasadnieniem reklamacji. 
Reklamowany towar (zabezpieczony przed zniszczeniem) należy odesłać na 
adres korespondencyjny firmy HENMAR S.J.


POSTANOWIENIA KOŃCOWE

HENMAR S.J. oświadcza, że zawartość stron 
www.henmar.com.pl oraz www.sklep.henmar.com.pl , w szczególności: tekst, grafika, logo, 
przyciski, ikony, zdjęcia, pliki audio, video, cyfrowa zawartość 
podlegająca elektronicznemu transferowi, nagłówki stron, skrypty, nazwy 
usług, wizualizacja stron i inne oraz oprogramowanie stanowią jego własność 
lub własność dostawców treści i partnerów współpracujących z firmą HENMAR S.J. i z tego względu podlegają ochronie prawa polskiego i prawa 
międzynarodowego.
Układ zawartości i treści na stronach firmy HENMAR S.J. stanowi 
własność firmy HENMAR S.J. i podlega ochronie prawa 
polskiego i prawa międzynarodowego.

HENMAR S.J. nie wyraża zgody na wykorzystanie żadnego ze znaków 
towarowych, logo lub jakiejkolwiek innej informacji będącej jego własnością 
(ze szczególnym uwzględnieniem zdjęć, tekstu, wizualizacji stron lub ich 
formy) bez pisemnego zezwolenia firmy HENMAR S.J.
Wszelkie znaki towarowe użyte w tekstach są znakami zastrzeżonymi ich 
producentów. HENMAR S.J. wyłącza wszelkie prawa 
gwarancyjne w stosunku do tych informacji i nie będzie odpowiadał za 
jakiekolwiek straty związane z utratą lub uszkodzeniem danych, sprzętu lub 
innych wartości materialnych lub niematerialnych wynikających z 
zastosowania publikowanych na tej witrynie informacji każdego rodzaju.

HENMAR S.J. nie wyraża zgody na wykorzystywanie w celach 
handlowych stron internetowych lub ich zawartości, a także kopiowania list 
towarów, opisów i cen, fotografii, prezentowanych na stronach internetowych 
informacji, ich transferu elektronicznego, które to czynności podejmowane 
są w celu osiągnięcia zysku przez innego sprzedawcę lub zbierania danych w 
celu wykraczającym poza indywidualne korzystanie z tych danych.

Podane ceny mogą ulegać zmianie bez uprzedzenia. Oferty promocyjne mogą być 
ograniczone czasowo i ilościowo.

W sprawach nie uregulowanych powyższym regulaminem stosuje się odpowiednie 
przepisy kodeksu cywilnego. Kwestie sporne rozstrzyga Sąd Cywilny właściwy 
dla miejsca działalności firmy HENMAR S.J. z siedzibą 
w Radomiu.
HENMAR S.J. dokłada wszelkiej staranności, by treść 
stron na należących do niej serwerach internetowych jak najdokładniej 
odpowiadała rzeczywistości. Klient ma obowiązek zapoznać się z regulaminem.